Publicaties - Indicatie

95 publicaties van Indicatie

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Kosten van pgb en mpt (in- en exclusief behandeling) voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

  Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde ...

  Maatwerk publicatie | 01-09-2018

 2. Personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling naar grondslag, inkomen en samenloop met Wmo en Zvw

  Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling, wordt de inkomenspositie ...

  Maatwerk publicatie | 01-09-2018

 3. Aantal personen met een ZP indicatie in 2016 en 2017 of Wlz indiceerbaren, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik

  Voor de doelpopulatie, is bepaald welke zorgvorm zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2016.

  Maatwerk publicatie | 01-09-2018

 4. Zorgval: kosten en volume wijkverpleging voor eerste Wlz-indicatie ten opzichte van mpt-zin na eerste Wlz-indicatie

  Voor de populatie zijn de gemiddelde kosten en het gemiddelde volume van wijkverpleging per persoon per maand berekend in de ...

  Maatwerk publicatie | 01-06-2018

 5. Mutatie van eigen bijdrage bij personen die na Wlz-indicatie van Wijkverpleging en Wmo-zorg overgaan naar Wlz-zorg

  Voor de populatie is het volume van ontvangen wijkverpleging per persoon berekend over declaraties die eindigen in de maand ...

  Maatwerk publicatie | 01-06-2018

 6. Personen onder de 21 jaar met een AWBZ- of Wlz-indicatie, naar soort onderwijs, zzp en leeftijd

  Voor de populatie worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

  Maatwerk publicatie | 01-06-2018

 7. Gebruik van toeslag 'Gespecialiseerde behandelzorg' naar zzp

  De declaraties voor de toeslag worden aan een zorgzwaartepakket (zzp) toegewezen door koppeling op de andere zzp-declaraties van ...

  Maatwerk publicatie | 01-05-2018

 8. Kosten van pgb en mpt voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

  Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde ...

  Maatwerk publicatie | 01-05-2018

 9. Aantal Wlz-indiceerbaren met en zonder toegang tot Wlz op 1 maart 2017, en zorg naar leveringsvorm in november 2016

  Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn, wordt nagegaan of zij al dan niet op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel ...

  Maatwerk publicatie | 01-05-2018

 10. Personen met AWBZ of Wlz indicatie VV of ELV op peildatum naar indicatie en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal

  Van deze personen wordt per zzp en ELV verandering in de indicatie (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst ...

  Maatwerk publicatie | 01-05-2018